Search
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in excerpt
  Search in comments
  Filter by Custom Post Type

هفته دوم بارداری-هفته 2-هفته دو-هفته2

وضعیت جنین

 

در این مرحله از رشد و نمو جنین، ابتدا قلب و سیستم گردش خون اولیه و سپس چشمها، گوشها و دهان ساخته میشوند. در پایان این ماه اگر سونوگرافی کنید، تپش قلب جنین را مشاهده خواهید کرد. همچنین دستها و پاها رشد و نمو کرده و آرنج و انگشتان دستها شروع به ظاهر شدن میکنند. در پایان این ماه جنین تقریباً1  سانتیمتر طول دارد.

 

 

وضعیت مادر

 

اکنون خونریزي قاعدگی شما به تاخیر افتاده و احتمال میدهید که باردار شده اید البته میتوانید با استفاده از وسایل مخصوص تشخیص حاملگی که در داروخانه ها موجود است و یا انجام آزمایش ادرار از بارداري خود مطمئن شوید. شما ممکن است اغلب احساس گرسنگی کنید و یا دچار تهوع شوید (مخصوصاً صبحها). همچنین بزرگ شدن رحم باعث فشار آوردن به مثانه شده و مرتباً نیاز به دفع ادرار پیدا خواهید کرد.

 

 

توصیه های زیر میتواند به شما در کاهش تهوع صبحگاهی (یا شبانه) کمک کنند:

 

وعدههاي غذایی بیشتر با حجم کمتر Ÿ

پرهیز از غذاهاي پرچرب و پرادویه و پرهیز از بوي غذاي در حال طبخ Ÿ

اجتناب از زیاد پرکردن و یا خالی گذاشتن معده به مدت طولانی

استفاده از هواي آزاد Ÿ

 

مصرف مواد غذایی خشک و سبک مانند نان خشک یا بیسکویت و مصرف مواد قندي در صبحگاه و قبل از برخاستن از بستر علائمی که در حاملگی ایجاد میشوند نه تنها از نظر شدت آنها از خانمی به خانم دیگر متفاوت است بلکه در یک خانم نیز که چند بار حامله شده، این علائم می تواند در هر حاملگی او متفاوت باشد.

در پایان این ماه رحم شما به اندازه یک پرتقال میباشد و وزن بدنتان ممکن است یک کیلو اضافه و یا کم شده باشدکه هر دوي این موارد در این مرحله از حاملگی طبیعی هستند. افزایش ترشح چربی در پوست در این دوران باعث میشود پوست شما همانند دوران نوجوانی چرب شده و جوش بزند. این مشکلات بعد از پایان سه ماهه اول بارداري که هورمونهاي بدن به تعادل میرسند و یا بعد از زایمان برطرف میشوند.

به منظور تامین میزان کلسیم مورد نیاز مادر و نوزاد مصرف فراوردههاي لبنی(شیري) 3 تا 4 مرتبه در روز توصیه میشود. ضمناً از مصرف گوشت، تخم مرغ و ماهی بصورت نیم پخته پرهیز کنید. انواع مواد معدنی و ویتامینهاي مکمل را بدون تجویز پزشک مصرف نکنید، زیرا مصرف بالاي بعضی از این ویتامینها مانند ویتامین A براي مادر و نوزاد زیانبار است .

 

 

تستهاى باردارى قابل اعتماد

بسیارى از خانمها به دنبال راهى قابل اعتماد براى اطمینان از باردار بودن خود هستند. آن ها مىخواهند خیلى زودتر از آزمایشگاه از نتیجه باخبر شوند و بدانند که به زودى مادر مىشوند یا نه. از سوى دیگر در میان روشهاى مختلفى که براى این کار وجود دارد، سردرگم هستند و نمیدانند روش درست کدام است

روش خانگی براي تشخیص بارداري

تست تشخیص بارداري در منزل یا Baby Check ،وجود یکی از هورمونهاي نشانگر بارداري به نام گونادوتروپین جفتی انسان یا HCG را در ادرار نشان میدهد. نام بیبی چک نیز مانند بسیاري از نامهاي تجاري دیگر، چون براي اولین بار در بازار موجود بود، روي این تستها گذاشته شد. هورمون HCG که توسط سلولهاي جفت تولید میشود، ابتدا هنگامی که تخمک بارورشده در رحم جاي میگیرد (تقریبا شش روز پس از باردار شدن)، در جریان خون وارد میشود. سپس میزان این هورمون در طی هفته هاي بعدي در بدن هر دو روز دو برابر میشود 14  روز پس از بارداري (یعنی تقریبا همان زمانی که انتظار میرود دوره ماهانه بعدي شروع شود) مى توان از این تست استفاده کرد. در این تست، یک نشانگر کنترل وجود دارد که نشان میدهد آیا نتیجه تست معتبر است یا نه. اگر این نشانگر تغییر رنگ ندهد، بیانگر آن است که نتیجه تست معتبر نیست. شاید به علت فاسد شدن یا دلایلی از این قبیل باشد و ممکن است نتیجه بارداري به دست آمده از آن واقعا اشتباه باشد. اکثر تستها عنوان میکنند که نتیجه تست ظرف 5 دقیقه مشخص میشود. هرچند ممکن است براي گرفتن نتیجه مثبت مجبور باشید تا 10 دقیقه نیز صبر کنید.

دلایل منفى بودن تست خانگى

مهمترین دلیل که ممکن است تست خانگى منفى باشد این است که شما اصلا باردار نیستید. احتمال دیگر این است که تخمکگذارى دیرتر از موعدى که محاسبه کردید، اتفاق افتاده باشد و هنوز در اوایل باردارى به سر مىبرید. در 10 درصد موارد نتیجه تست منفى است زیرا هورمون آن کم است. چنانچه تست منفى بود اما همچنان عادت ماهانه اتفاق نیافتاد، 3 روز بعد آن را تکرار کنید.

زمان مناسب استفاده از تستها

درصورت استفاده از تستهاى حساس، مولکول کامل HCG در پلاسماى زنان حامله 8 تا 9 روزبعد از تخمکگذارى قابل تشخیص است، بنابراین احتمالا این هورمون در زمان لانه گزینى، وارد جریان خون مادر مىشود و میزان آن در خون، به سرعت افزایش یافته و تقریبا هر 2 روز مقدار آن دوبرابر میىشود و بیشترین مقدار آن در هفته هاى 8 تا 10 حاملگى حاصل مىشود. تفاوت چشمگیرى در میزان محاسبه شده HCG سرم بین روشهاى مختلف سنجش که تعداد آن ها به بیش از 100 عدد مىرسد، به چشم میخورد. حداکثر میزان HCG خون بین روزهاى 60 تا 80 بعد از آخرین قاعدگى دیده میشود و تقریبا 100هزار میلى یونیت در میلىلیتر است. تقریبا در هفته هاى 10 تا 12 حاملگى میزان این هورمون کاهش پیدا میکند و حدود هفته 16 به کمترین حد خود میرسد و در بقیه دوران حاملگى در همین حد پایین حفظ میشود.

روشهاى مختلف

ادرار مادر حاوى همان انواع محصولات تجزیه HCG است که در خون یافت میشود. براى سنجش سرمى و ادرارى HCG ،روشهاى متنوعى در آزمایشگاهها وجود دارد که در هر یک از آن ها از ترکیبى از آنتى بادىها که اندکى متفاوت است استفاده مىشود. یکى دیگر از روشهاى رایج براى تشخیص و تعیین مقدار HCG ،روشى است که حساسیت تشخیص آزمایشگاهى آن در حد یک میلى یونیت در میلى لیتر و نتیجه مثبت کاذب تست HCG بسیار نادر است. البته انواع خانگى تستهاى حاملگى وجود دارد. در یک بررسى انجام شده، 16 کیت خانگى مورد بررسى قرارگرفت و مشخص شد که فقط 5 درصد آن ها داراى معیارهاى لازم بود و میزان بالایى از نتایج منفى کاذب در این کیتهاى خانگى وجود داشت و فقط 15درصد حاملگىها را در زمان قاعدگى فراموش شده، مىتوانستند شناسایى کنند. بنابراین در این تحقیق، کاربرد تستهاى خانگى را تا حدودى زیر سؤال بردند و در مواردى که تشخیص حاملگى بسیار حساس است، به خصوص در باردارىهاى خارج از رحم به دلیل موارد زیاد مثبت و منفى کاذب این تستهاى خانگى، توصیه مىشود از تستهاى انجام شده روى خون مادر استفاده شود تا هرچه سریعتر اقدامات لازم صورت گیرد. آزمایش خون، آزمایشى قابل اعتماد روند تشخیصحاملگى معمولا زمانى آغازمىشودکهفردباعلائم باردارىو احتمالا نتیجهمثبت تست ادرارى خانگى مراجعهمىکند که در این افراد از تست تاییدى HCG در خون استفاده مىشود. تعدادى ازنشانهها و علائم بالینىاست کهبر مراحل اولیه حاملگىدلالت دارند شماره 179 47 94 اسفند ولى هیچکدام جز آزمایش خون،علت قطعى باردارىنیست.HCG هورمونى است کهبهاصطلاح،هورمون حاملگى نامیده مىشود و کشف آن در خون و ادرار مادر، پایه و اساس تستهاى هورمونى حاملگىاست. اینهورمون تقریبا به طورانحصارىدرجفتتولید مىشود ولى به مقدار بسیار کم در بافتهاى مردان و همچنین در زنان غیرحامله نیز تولید مىشود. با وجود این، شناسایى HCG در خون یا ادرار، تقریباهمیشهنشانه حاملگى است.

 

فیلم هفته دوم بارداری

 

 

کاربران گرامی در صورتیکه در پخش آنلاین ویدیوها  مشکل داشتید لطفاً از یکی از مرورگرهای زیر استفاده نمایید

Mozila Firefox

 

 

 

 

تغذیه

تبدیل یک سلول تنها به یک نوزاد سالم، به انرژی و مواد مغذی نیاز دارد. یک رژیم غذایی سالم می‌تواند انرژی مورد نیاز را برای شما فراهم کند.

در هفته دوم بارداری به این نکات توجه کنید:
مواد غذایی سالم مصرف کنید تا انرژی کافی را برای خود و رشد جنینتان داشته باشید.به دنبال رژیم غذایی متعادل بگردید. (مواد سرشار ار پروتئین، چربی، کربوهیدرات، ویتامین و مواد معدنی) در هر وعده غذایی 5 نوع مختلف از این مواد را جای دهید تا به سلامت بدنتان کمک کند.در مقدار غذای مصرفی خود محتاط باشید. شما می‌توانید بشقاب‌تان را به دو نیمه تقسیم کنید. میوه و سبزیجات باید نیمی از بشقاب و پروتئین و حبوبات نیم دیگر را پر کنند. زمانی که صحبت از مواد چرب و مواد حاوی نمک و شکر می‌شود، تعادل را رعایت کنید.از مولتی ویتامین‌های بارداری مصرف کنید تا ویتامین و مواد معدنی لازم برای بدن‌تان فراهم شود. اسید فولیک و آهن، دو ماده‌ای که مادران باردار به آن احتیاج دارند، در این قرص‌ها یافت می‌شود. با پزشک خود درباره نوع و مصرف آن مشورت کنید.

 

 

(Visited 237 times, 1 visits today)